Zaštita

Ovaj kalendar zaštite ne znači da je svake godine neophodno obaviti sva navedena tretiranja. On samo ukazuje na to u kojoj se fazi neki problem može javiti i šta mi preporučujemo da se problem efikasno reši. Naravno tretiranja možete obaviti i drugim preparatima za određenu zaštitu. Takođe, napominjemo da iste sistemične fungicide ne treba koristiti više od 3 puta na istoj parceli u toku jedne vegetacije.
  

Napomena: Svake godine proizvode se novi i uspešniji preparati za zaštitu koje možete zameniti navedenim.

Zaštita vinove loze

Zaštita vinove loze


 

ZAŠTITA VINOGRADA I  VOĆA PO BERBI 

 Na kraju smo vegetacije svih voćnih vrsta i vinove loze. S obzirom da  su  se  pojedine  biljne  bolesti  javile  mnogo  kasnije  odnosno  u  trenutku sazrevanja pojedinih voćnih vrsta.Ervinija je takođe bila konstantno prisutna i pored svh naših upzorenja i  preporuka  tokom  vegetacije  za  njeno suzbijanje.  Sa  kasnijom  pojavom  nekih  biljnih  bolesti  bila  je  neizvodljivo njihovo  suzbijanje.Zato  ih  je  sada  neophodno  zaštiti  i  omogućiti  im  da sačuvaju lisnu masu radi sazrevanja lastara,formiranja i očuvanja roda za narednu godinu.  

  Phomopsis viticola             Podosphaera leucotricha 

 Posebno  kada  je reč  o  vinovoj  lozi  i  bolesti  Phomopsis  viticola prouzrokovača  crne  pegavosti  vinove  loze  ili  ESKORIOZE  ,koja  zadnjih godina  zbog  smanjene  primena  bakarnih  preparata,  a    i  netretiranja vinograda nakon berbe i u toku mirovanja vegetacije, se javlja u značajnoj meri  i  kao  parazit  na  koji  se  treba  posvetiti  pažnja  u  zaštiti  vinove  loze  i proizvodnji  grožđa.  Upravo  zbog  toga  neophodno  je  tretiranje  vinograda odmah nakon berbe i to preparatima na bazi BAKRA. Ovim tretiranjem bi se  na  neki  način  izvršila  dezinfekcija  čokota  i  od  ostalih  gljivičnih  i bakterijskih bolesti .

   Prilikom  pregleda  višegodišnjih  zasada  i  vinograda  primećeni  su izbeljeni  jadnogodišnji  lastari  što  znači  da  je  prisutan  i  prouzrokovač pepelnice.Prouzrokovač  prezimljava  u  obliku  micelije  na  pupoljcima,  a  u konidijskom stadijumu na mladarima. Temperature,  iznad  18  °C,  ovih  dana  pogoduju  i    za  primenu  sredstava na bazi sumpora: Kvašljivi sumpor,Kumulus,Kolosul i dr.,radi suzbijanja  prouzrokovača  pepelnice.  Parazit  prezimljava  u  okviru  micelije na pupoljcima  i u konidijskom stadijumu na mladarima. Kombinacijom  preparata  na  bazi  bakra  i  sumpora    u  ovom  periodu smanjićemo u značajnoj meri potencijal za narednu godinu. Ovo prskanje obaviti metodom kupanja i po mogućnosti zahvatiti i opalo lišće ispod biljke 

 MicaStajić.dipl ing.zaštite bilja


 

Zimska zaštita vinograda

Znamo da mnoge bolesti i štetocine prezimljavaju na svim organima vinove loze ( korenu,stablu,panju,lozi,pupoljcima,lišću), nije teško zaključiti da je potrebno preventivno zaštiti vinograd. Sigurno će te zimskom zaštitom imati manje problema sa pepelnicom, crnom pegavošću i grinjama. Prednost zimskog prskanja je ta što možemo jednim prskanjem suzbiti više štetočina i bolesti. Ovo prskanje možemo sprovesti od polovine februara pa sve do kraja marta u zavisnosti od vremenskih uslova. Da bi preparati bili uspešni prskanja bi trebalo izvoditi kada je temperatura u plusu od 5% pa I preko 15% u zavisnosti do preparata. Nekada je Kreozan bio veoma uspešan preparat u zimskom prskanju. Savet vinogradarima je da prvo orežu vinograd I odstrane orezanu lozu što dalje, najbolje spale pa tek onda izvrše prvo zimsko prskanje. Skoro svake godine proizvedu se nova sredstva za zimska i letnja prskanja tako da necemo navoditi nazive.


Cikade

 

Cikade ili cvrčci su vrlo različite veličine, od velikih vrsta do jako malih. Vrlo su pokretljivi i

mogu preleteti hiljade kilometara. Neke vrste se kreću skakanjem. Hrane se sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme.

Fitoplazmoze prdstavljaju novoutvrđene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. Najnovija istraživanja potvrdila su širenje najdestruktivnije fitoplazme vinove loze Flavesscense doree FD koja prouzrokuje bolest poznatu kao zlatasto žutilo vinove loze. Insekatska vrsta - cikada Scaphoideus titanus je nova štetočina u vinogradima Srbije i jedini je poznati prenosilac fitoplazme Flavesscense doree. Štete koje zbog ove bolesti trpe vinogradari širom Srbije još nisu do kraja sagledane. U selima Aleksandrovačke Župe u poslednjih 15 godina iskrčeno je čak 800ha proizvodnih vinograda.

Stručnjaci su predvideli niz mera zaštite i prevencije u cilju sprečavanja širenja glavnog krivca cikade, vektora fitoplazme u vinogradima Srbije. Kontrola vektora olakšana je time što se S. titanus hrani samo na vinovoj lozi i ima jednu generaciju godišnje. Suzbijanje prezimljujućih jaja, novoispiljenih larvi i odraslih insekata dokazano je jedina efikasna hemijka mera zaštite.

Kontrolu vektora ove veoma opasne bolesti vinove loze omogućuju insekticidi ELISA 0,06%, FASTAC 10 EC 0,015%, KARATE ZEON i dr. Suzbijanje mlađih larvi S.titanus nekim od navedenih preparata sa jednim do dva tretiranja sigurna je zaštita u vinogradu. Prvo tretiranje izvodi se krajem maja ili početkom juna, a drugo nakon 10-14 dana.

Mirjana Petrović, dipl.ing.polj.

 

Sadnice aronije