Karmen

Poreklo
Stvorena je ukrštanjem Kardinala i Moldove. Priznata je 2003. godine. Autori su P. Cindrić i Nada Korać.
Opis
Vrlo bujna sorta. List je veliki, trodelan, tamnozelen. Grozd je vrlo sličan grozdu Moldove. Krupan, rastresit, sa vrlo privlačnim, krupnim, jajastim, tamnoplavim bobicama. Pulpa je čvrsta, hrskava, a ukus grožđa neutralan.
Proizvodne osobine
Redovno i obilno rađa. Sazreva u avgustu, nekoliko dana posle Kardinala. Srednje je otporna na Oidium, a osetljiva na peronosporu. Po otpornosti na botritis slična je Kardinalu. Ako u vreme sazrevanja grožđa pada kiša, postoji opasnost od pucanja bobice kružno oko peteljčice i razvoja botritisa na tom mestu. Slabe je otpornosti na niske temperature.
Opšta ocena
Komercijalna stona sorta, privlačnog izgleda grozda i bobice i velike rodnosti. Daje veliki procenat tržišno vrednog stonog grožđa. Dobro se transportuje i dugo čuva u hladnjači. Uveliko se proširila u proizvodnim zasadima u Srbiji.

Sadnice aronije